JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

Archiv příspěvků

reagovat 3.4.2008 19:59 - Ilona

Myslím,že si Stvořitel zaslouží abychm se i o něm v těchto diskusích zmínili.JHVH(čte se Jehova či Jahve) a v hebrejském jazyce znamená - působí,že se stane.Je to osobní jméno Boha.

Já jsem Jehova. To je mé jméno a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytým sochám.(Izajáš 42:8)

V Písmu jsou sice také používany popisné tituly, například Bůh, Svrchovaný Pán, Stvořitel, Otec, Všemohoucí a Nejvyšší, ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je -jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto jménem.

...ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi nejvyšší nad celou zemí.(Žalm 83:18)Jehova je stvořitelem všeho, je velkou prvotní příčinou,nebyl tedy stvořen a nemá počátek.

Hoden jsi Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi vytvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.(Zjevení 4:11).

Počet jeho let se nedá vyzkoumat. Jeho existence v minulosti je nekonečná a neskončí ani nikdy v budoucnu.

...a při Tom, který žije po celou věčnost, který stvořil nebe a věci v něm.( Zj. 10:6)

Je neporušitelný a nesmrtelný.Proto je označován jako Král věčnosti.Králi věčnosti,neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu,buď sláva a čest po celou věčnost.Amen (1.Timoteovi 1:17)

Pro něho je tisíc let jako několikahodinová noční hlídka.

Ačkoli Jehova existuje mimo čas, je Bohem, který časový vývoj sleduje a za určitých okolností se do něj vkládá, ale drží se svého plánu.

Jeho věčná existence je nepopiratelnou a nejzákladnější skutečností ve vesmíru, aproto při ni přísahal slovy: Jakože jsem živý, čímž zaručoval, že jeho sliby a proroctví jsou spolehlivé. Také lidé přísahali při jeho existenci.Jen blázniví říkáji: Není žádný Jehova.

Jednali zhoubně , jednali odporně ve svém jednání. Není žádný, kdo činí dobro.(Žalm 14:1)

Nebo Žalm 10:4

Ničemný ve své povýšenosti nezkoumá, všechny jeho myšlenky jsou: Bůh není.Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho uctívají, musí uctívat duchem a pravdou.(Jan 4:24)
reagovat 6.4.2008 08:26 -

Jehova je tady zmiňován na několika diskuzích, tak proč ještě další?

reagovat 6.4.2008 16:34 -

Protože Jehova si přeje, aby lidé poznali jeho osobnost i jaký záměr má s lidmi i touto planetou a jaký smysl má život, to by mělo zajímat každého.

Živiny pro mozek

reagovat 6.4.2008 19:25 -

Proč by to mělo zajímat každého? Člověk by si měl svobodně vybrat, co bude číst a co ho bude zajímat.

Chodí k nám také svědci Jehovovi, ale rozhodně se nevnucují jako vy.

reagovat 7.4.2008 12:05 -

No jo,o tom to tu je,že at sem vlezou ti co by je zajímaly nějaké otázky,protože si myslím,že se možná bojí se zeptat osobně,když svědkové zaklepou na dveře.

reagovat 7.4.2008 15:03 -

Nikdo tady nikomu nic nevnucuje, protože je na každem z nas jestli se chcemu o Bohu dozvědět pravdu, jestli si někdo myslí, že nepotřebuje o Bohu nic vědět, tak tyto příspěvky nemusí číst, ať mi někdo vysvětlí, jak tady na diskuzi může někdo někomu něco vnucovat.

reagovat 7.4.2008 16:02 - Gábina

Svědci Jehovovi využívají všechny komunikační kanály. Mé kamarádce dokonce odpověděli na inzerát, kde hledala lásku. Vysvětlili jí, že existuje sedm druhů lásky.

reagovat 7.4.2008 20:27 - Eva

Jednou jim manžel řekl,že teda bude přesvědčovat on je na svou katolickou víru a byl pokoj.Je to hrůza.kam oni jsou schopni jit.Nesmi dojit k diskuzi,jinak nedaji slabší povaze klid.

reagovat 7.4.2008 22:08 -

Tady není diskuze o Svědcích Jehovovych, ale Svrchovaného Stvořitele Boha Jehovu, mě by zajímalo, zda takového Boha uctívají katolici nebo uctívají tajemnou trojici? Bůh Jehova není žadnou tajemní Trojici, ale Jeho osobnost a totožnost je jasně zjevena v Bibli, jeho slovu, kde sám zjevuje svůj záměr s lidmi i svou osobnost.

reagovat 8.4.2008 09:02 - Simona

Kamarád se chtěl seznámit s učením Svědků Jehovových. Je celkem duchovně založen a chtěl si prostudovat jejich učení. To je ale velmi obtížné, protože se mu neustále vnucovali se svými výklady. Velice legrační je zeptat se jich, kdy jejich sekta vznikla. Byla prý odjakživa. Ve skutečnosti jehovistické hnutí vzniklo až koncem 19. stol. a bylo založeno ne příliš asketickým mužem. Vznik hnutí se datuje do stejné doby jako adventistů s.d. , kteří mají řadu stejných názorů, ale s jehovisty se nesnáší. Adventisti vykládají Písmo zcela doslovně, ale jehovisté vykládají doslovně jen některé pasáže. Rozdíl je i v balení nových členů. Adventisti se vám představí a pozvou vás do své modlitebny. Jehovisti se zásadně nepředstavují. Hovor začínají a slyšela už jste o tom dobrém poselství nebo o nové pravdě atd. Že se jedná o Jehovisty, se dozvíte až třeba při čtvrtém nebo pátém sezení. Autor diskuse je zcela určitě taky Jehovista a snaží se mlžit. O tomto tématu se s tebou bude bavit jen jiný Jehovista a na to máte hodiny a své Sály království. Ostatní lidé spíš budou vzpomínat na to, jak jim tví soukmenovci vnucovali jehovistické učení.

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *