JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

První příspěvky v diskuzi

reagovat 3.4.2008 19:59 - Ilona

Myslím,že si Stvořitel zaslouží abychm se i o něm v těchto diskusích zmínili.JHVH(čte se Jehova či Jahve) a v hebrejském jazyce znamená - působí,že se stane.Je to osobní jméno Boha.

Já jsem Jehova. To je mé jméno a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytým sochám.(Izajáš 42:8)

V Písmu jsou sice také používany popisné tituly, například Bůh, Svrchovaný Pán, Stvořitel, Otec, Všemohoucí a Nejvyšší, ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je -jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto jménem.

...ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi nejvyšší nad celou zemí.(Žalm 83:18)Jehova je stvořitelem všeho, je velkou prvotní příčinou,nebyl tedy stvořen a nemá počátek.

Hoden jsi Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi vytvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.(Zjevení 4:11).

Počet jeho let se nedá vyzkoumat. Jeho existence v minulosti je nekonečná a neskončí ani nikdy v budoucnu.

...a při Tom, který žije po celou věčnost, který stvořil nebe a věci v něm.( Zj. 10:6)

Je neporušitelný a nesmrtelný.Proto je označován jako Král věčnosti.Králi věčnosti,neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu,buď sláva a čest po celou věčnost.Amen (1.Timoteovi 1:17)

Pro něho je tisíc let jako několikahodinová noční hlídka.

Ačkoli Jehova existuje mimo čas, je Bohem, který časový vývoj sleduje a za určitých okolností se do něj vkládá, ale drží se svého plánu.

Jeho věčná existence je nepopiratelnou a nejzákladnější skutečností ve vesmíru, aproto při ni přísahal slovy: Jakože jsem živý, čímž zaručoval, že jeho sliby a proroctví jsou spolehlivé. Také lidé přísahali při jeho existenci.Jen blázniví říkáji: Není žádný Jehova.

Jednali zhoubně , jednali odporně ve svém jednání. Není žádný, kdo činí dobro.(Žalm 14:1)

Nebo Žalm 10:4

Ničemný ve své povýšenosti nezkoumá, všechny jeho myšlenky jsou: Bůh není.Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho uctívají, musí uctívat duchem a pravdou.(Jan 4:24)
reagovat 6.4.2008 08:26 -

Jehova je tady zmiňován na několika diskuzích, tak proč ještě další?

reagovat 6.4.2008 16:34 -

Protože Jehova si přeje, aby lidé poznali jeho osobnost i jaký záměr má s lidmi i touto planetou a jaký smysl má život, to by mělo zajímat každého.

reagovat 6.4.2008 19:25 -

Proč by to mělo zajímat každého? Člověk by si měl svobodně vybrat, co bude číst a co ho bude zajímat.

Chodí k nám také svědci Jehovovi, ale rozhodně se nevnucují jako vy.

reagovat 7.4.2008 12:05 -

No jo,o tom to tu je,že at sem vlezou ti co by je zajímaly nějaké otázky,protože si myslím,že se možná bojí se zeptat osobně,když svědkové zaklepou na dveře.

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 17.8.2018 23:06 - stop totalitě

Já vám, pobožným, fandím, abyste si mohli věřit ve vaše bohy, anděly, démony, pekla, nebe, očistce, ráje, hříchy, pokání, znovuzrození, duchy svaté, Mojžíše, lidi v břichu velryby, dělání vína z vody, kouzelnou ošatku, z které se nají 5000 lidí, atd., atd. Jenom si nepřeji, abyste měli politický vliv. Nepřeji si, aby o těhotenství ženy rozhodovala církev a její učení. Nepřeji si, aby se vám dával majetek viz tzv. restituce. Nepřeji si, abyste zasahovali do zákonů. Přeji této společnosti, ať je i nadále sekulární a ať vy, pobožní, nemáte žádný vliv. Pěstuje si svůj kroužek v soukromí. Klidně můžete rozdal majetek a připravovat se na druhý příchod JK. Dělejte si mezi sebou cokoli. Jenom se nesnažte ovládnout společnost.

reagovat 17.8.2018 23:44 - nepřát si

Já vám, pobožným,...

to můžeš, ale je ti to houby platné, smiř se s tím.

reagovat 17.8.2018 23:52 - luci

Já vám, pobožným,...

Jenže právě o to ovládnutí společnosti vždycky církvím šlo a samozřejmě pořád jde.

reagovat 18.8.2018 00:16 - stop totalitě

17.8.2018 23:44 - nepřát si

Já vám, pobožným,...

to můžeš, ale je ti to houby platné, smiř se s tím.
--------------------------------------------------------

A s čím se mám smířit ? Z těch bodů, které jsem uvedl, pouze v případě restitucí již proces běží proti mému přání. Ale ve všech ostatních bodech je to tak, jak mi to vyhovuje. Jsme sekulární země a zákony se zde přijímají mimo církev. Takže nevím, s čím se mám jako smířit. Mně vyhovuje sekulární charakter země. To ty, pobožný se musíš smířit, že v Česku máte vy, pobožní, velmi malý vliv a že i početně je vás tady málo.

reagovat 18.8.2018 01:00 - nám obyčejným křesťanům

nejde o vliv, ale o vztah s Bohem, lásku ke všem lidem, což znamená přát dobro všem, pokoj a smíření. To většina nepobožných nepochopí.

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *