JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

První příspěvky v diskuzi

reagovat 3.4.2008 19:59 - Ilona

Myslím,že si Stvořitel zaslouží abychm se i o něm v těchto diskusích zmínili.JHVH(čte se Jehova či Jahve) a v hebrejském jazyce znamená - působí,že se stane.Je to osobní jméno Boha.

Já jsem Jehova. To je mé jméno a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytým sochám.(Izajáš 42:8)

V Písmu jsou sice také používany popisné tituly, například Bůh, Svrchovaný Pán, Stvořitel, Otec, Všemohoucí a Nejvyšší, ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je -jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto jménem.

...ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi nejvyšší nad celou zemí.(Žalm 83:18)Jehova je stvořitelem všeho, je velkou prvotní příčinou,nebyl tedy stvořen a nemá počátek.

Hoden jsi Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi vytvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.(Zjevení 4:11).

Počet jeho let se nedá vyzkoumat. Jeho existence v minulosti je nekonečná a neskončí ani nikdy v budoucnu.

...a při Tom, který žije po celou věčnost, který stvořil nebe a věci v něm.( Zj. 10:6)

Je neporušitelný a nesmrtelný.Proto je označován jako Král věčnosti.Králi věčnosti,neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu,buď sláva a čest po celou věčnost.Amen (1.Timoteovi 1:17)

Pro něho je tisíc let jako několikahodinová noční hlídka.

Ačkoli Jehova existuje mimo čas, je Bohem, který časový vývoj sleduje a za určitých okolností se do něj vkládá, ale drží se svého plánu.

Jeho věčná existence je nepopiratelnou a nejzákladnější skutečností ve vesmíru, aproto při ni přísahal slovy: Jakože jsem živý, čímž zaručoval, že jeho sliby a proroctví jsou spolehlivé. Také lidé přísahali při jeho existenci.Jen blázniví říkáji: Není žádný Jehova.

Jednali zhoubně , jednali odporně ve svém jednání. Není žádný, kdo činí dobro.(Žalm 14:1)

Nebo Žalm 10:4

Ničemný ve své povýšenosti nezkoumá, všechny jeho myšlenky jsou: Bůh není.Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho uctívají, musí uctívat duchem a pravdou.(Jan 4:24)
reagovat 6.4.2008 08:26 -

Jehova je tady zmiňován na několika diskuzích, tak proč ještě další?

reagovat 6.4.2008 16:34 -

Protože Jehova si přeje, aby lidé poznali jeho osobnost i jaký záměr má s lidmi i touto planetou a jaký smysl má život, to by mělo zajímat každého.

reagovat 6.4.2008 19:25 -

Proč by to mělo zajímat každého? Člověk by si měl svobodně vybrat, co bude číst a co ho bude zajímat.

Chodí k nám také svědci Jehovovi, ale rozhodně se nevnucují jako vy.

reagovat 7.4.2008 12:05 -

No jo,o tom to tu je,že at sem vlezou ti co by je zajímaly nějaké otázky,protože si myslím,že se možná bojí se zeptat osobně,když svědkové zaklepou na dveře.

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 25.4.2017 14:06 - Ježíš u Svědků a v Islámurr.....To ty máš...

I Islám - teoreticky, pokud se "nevymezuje" proti křesťanům uznává Ježíše za proroka, Krista, člověka jež je u Boha či stojí s Bohem (teď, spolu s Mohamedem..), bude mít nějakej ješě úkol - Soud atd.. Možná by i kývli na Anděla, první bytost po Bohu?? - možná... to nevím, asi to bude kolísat.. ale de fakto jsou na úrovni Svědků..

reagovat 25.4.2017 14:07 - Rasul

Možná by i kývli na Anděla,

No, vlastně mu říkají - údajně - Posel - Rasul Boží, což je vlastně A/anděl..

reagovat 25.4.2017 14:07 - Rasul

Možná by i kývli na Anděla,

No, vlastně mu říkají - údajně - Posel - Rasul Boží, což je vlastně A/anděl..

reagovat 25.4.2017 14:12 - hrajem Monopoly ? :-)

Dide, přiznej svůj nic, když ne jméno....
na jménu není u mě nic důležitého ..

Jistěže jsou to také břemena spasení ze skutků,....ale to už by bylo na svědky a na rr....příliš hodně informací a příliš těžké k pochopení.
O tom může napsat později, až uvidím reakci...
Mare, když já si myslím - že - jste na tom s Rosse v podstatě stejně! Prostě jste daleko od pravdy a proti skutečné PRAVDĚ bojujete vší silou..
Navíc ty máš tendenci - jakoostatní CH a L - vytvářet jaký si "monopol na Boha". Jestli mám mluvit na rovinu se SJ - musím se obout i do Vás - "paralelních Učedníků" (zde je i T...)

Prostě vám jen nemažu "med okolo huby" jak by tady "část prostředí" a "páni vlákna" asi viděli..

Ale OK, do večera je vlákno tvé... :-)

reagovat 25.4.2017 14:13 - opr.

asi viděli..
rádi viděli ..
(Vyslanec atd..)

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *