JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

První příspěvky v diskuzi

reagovat 3.4.2008 19:59 - Ilona

Myslím,že si Stvořitel zaslouží abychm se i o něm v těchto diskusích zmínili.JHVH(čte se Jehova či Jahve) a v hebrejském jazyce znamená - působí,že se stane.Je to osobní jméno Boha.

Já jsem Jehova. To je mé jméno a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytým sochám.(Izajáš 42:8)

V Písmu jsou sice také používany popisné tituly, například Bůh, Svrchovaný Pán, Stvořitel, Otec, Všemohoucí a Nejvyšší, ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je -jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto jménem.

...ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi nejvyšší nad celou zemí.(Žalm 83:18)Jehova je stvořitelem všeho, je velkou prvotní příčinou,nebyl tedy stvořen a nemá počátek.

Hoden jsi Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi vytvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.(Zjevení 4:11).

Počet jeho let se nedá vyzkoumat. Jeho existence v minulosti je nekonečná a neskončí ani nikdy v budoucnu.

...a při Tom, který žije po celou věčnost, který stvořil nebe a věci v něm.( Zj. 10:6)

Je neporušitelný a nesmrtelný.Proto je označován jako Král věčnosti.Králi věčnosti,neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu,buď sláva a čest po celou věčnost.Amen (1.Timoteovi 1:17)

Pro něho je tisíc let jako několikahodinová noční hlídka.

Ačkoli Jehova existuje mimo čas, je Bohem, který časový vývoj sleduje a za určitých okolností se do něj vkládá, ale drží se svého plánu.

Jeho věčná existence je nepopiratelnou a nejzákladnější skutečností ve vesmíru, aproto při ni přísahal slovy: Jakože jsem živý, čímž zaručoval, že jeho sliby a proroctví jsou spolehlivé. Také lidé přísahali při jeho existenci.Jen blázniví říkáji: Není žádný Jehova.

Jednali zhoubně , jednali odporně ve svém jednání. Není žádný, kdo činí dobro.(Žalm 14:1)

Nebo Žalm 10:4

Ničemný ve své povýšenosti nezkoumá, všechny jeho myšlenky jsou: Bůh není.Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho uctívají, musí uctívat duchem a pravdou.(Jan 4:24)
reagovat 6.4.2008 08:26 -

Jehova je tady zmiňován na několika diskuzích, tak proč ještě další?

reagovat 6.4.2008 16:34 -

Protože Jehova si přeje, aby lidé poznali jeho osobnost i jaký záměr má s lidmi i touto planetou a jaký smysl má život, to by mělo zajímat každého.

reagovat 6.4.2008 19:25 -

Proč by to mělo zajímat každého? Člověk by si měl svobodně vybrat, co bude číst a co ho bude zajímat.

Chodí k nám také svědci Jehovovi, ale rozhodně se nevnucují jako vy.

reagovat 7.4.2008 12:05 -

No jo,o tom to tu je,že at sem vlezou ti co by je zajímaly nějaké otázky,protože si myslím,že se možná bojí se zeptat osobně,když svědkové zaklepou na dveře.

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 26.5.2017 08:15 - Mare

rr:
dnesni doba povazuje za kacire kazdeho, kdo se troche odlisuje, i kdyby mluvil pravdu presne podle Krista!
..............................................

Zloděj křičí chyťte zloděje,....že....?

To promluvil ten nejpravější. Svědkové nesmí změnit jediné slovo svého vůdce VRO a samozřejmě, že všichni ostatní se poměřují také jediným slovem co by řekli jinak , než VRO !

A to znamená, že všichni, kdo řeknou jiné slovo, než VRO jsou kacíři !

Tady se nepoměřuje Kristovo učení....

reagovat 26.5.2017 08:34 - jojo

jojo... je to tak

reagovat 26.5.2017 09:19 - Mare

rr:
ale zakon o krvi uz dostal on.
.....................................

Roso, musíš znát nejdříve co je to les a pak můžeš rozeznat strom.

Jenže ty nejsi naplněná Duchem, takže Bibli nemůžeš rozumět a nevidíš si ani na špičku nosu a každý ti může nakukat jakoukoliv ptákovinu !

Natož, když ti dva roky pomalu manipulativně vpravuje do mozku systémy a stavby jednostranně zneužívaných veršů.
Ty nemáš nejmenší šanci zjistit, že je to v Bibli taky jinak, bez Ducha nikdo Písmu nerozumí do hloubky !

A ono to všechno do sebe zapadá a je to tak inteligentní, že není možné, aby to nebyla pravda, že ?

Není horší manipulace na světě, jako když někdo, kdo je chrámem Ducha zneužije Boží dar k tomu, aby vysvětloval někomu, kdo Ducha nepřijal Bibli a své bludy z Bible.
Ten, kdo nemá Ducha nikdy není schopen rozeznat, že se člověk s Duchem mýlí!

Toto je nejhorší čarodějnictví, které na tomto světě existuje !

1 Korintským 2:15 Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.

Takže snadno lidi zblbnou a oni tomu věří jako Písmu a šli by na smrt pro tyto vůdce !

Roso, Pavel nedostal žádný zákon o krvi, přečti si prosím alespoň verše v návaznosti !

Skutky apoštolské 15:8 A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám
9 a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.
10 Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!
11 Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše."

Jsme spaseni vírou a nemusíme dodržovat SZ předpisy, jako byla obřízka a krev, ale křesťany z Židů to uráželo, protože nebylo snadné vzdát se zvyklostí, které po staletí dodržovali a došlo ve sborech k roztržkám a aby se jim zabránilo rozhodl Jakub spolu s apoštoly, protože to byl plošný problém v té době ve sborech, aby se zabránilo roztržkám, aby křesťané z pohanů něco ze SZ předpisů dodržovali,....PŘESTOŽE BYLI SVOBODNÍ A NEMUSELI JE DODRŽOVAT......, aby to neuráželo ˇkřesťany ze Židů....

Proto je to formulováno takto:

Skutky apoštolské 15:19 Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
20 ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.


TO NENÍ ANI FORMULOVÁNO JAKO ZÁKON !!!!!!

A také to zákon není !!!!!!!!!!!!

Jediný hlupák jsi tady ty, nebo spíše VRO !

reagovat 26.5.2017 11:41 - Hmm

Vrah Roubal byl Jehovista.

reagovat 26.5.2017 11:46 - Hmm

Vždy jsem tvrdil,že deklamovat pomateně úryvky z bible může i deviant a vrah.Sic to nedokazuje,že většina může být taková,ale nevyvrací to ani.Roubal u soudu citoval pasáže z bible o lhaní,mluvil bohatým slovníkem,přitom vraždil kumpány a nakládal pak s jejich majetkem.

" Nikdy neopomněl dát okázale najevo, že je hluboce věřícím křesťanem. Před zahájením jednoho z mnoha líčení doslova uvedl: "dobrovolně se vzdávám svého práva, kterým je lhát. Bylo by mi to odporné a neslučuje se to s mou vírou"..."

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *