JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

První příspěvky v diskuzi

reagovat 3.4.2008 19:59 - Ilona

Myslím,že si Stvořitel zaslouží abychm se i o něm v těchto diskusích zmínili.JHVH(čte se Jehova či Jahve) a v hebrejském jazyce znamená - působí,že se stane.Je to osobní jméno Boha.

Já jsem Jehova. To je mé jméno a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytým sochám.(Izajáš 42:8)

V Písmu jsou sice také používany popisné tituly, například Bůh, Svrchovaný Pán, Stvořitel, Otec, Všemohoucí a Nejvyšší, ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je -jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto jménem.

...ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi nejvyšší nad celou zemí.(Žalm 83:18)Jehova je stvořitelem všeho, je velkou prvotní příčinou,nebyl tedy stvořen a nemá počátek.

Hoden jsi Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi vytvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.(Zjevení 4:11).

Počet jeho let se nedá vyzkoumat. Jeho existence v minulosti je nekonečná a neskončí ani nikdy v budoucnu.

...a při Tom, který žije po celou věčnost, který stvořil nebe a věci v něm.( Zj. 10:6)

Je neporušitelný a nesmrtelný.Proto je označován jako Král věčnosti.Králi věčnosti,neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu,buď sláva a čest po celou věčnost.Amen (1.Timoteovi 1:17)

Pro něho je tisíc let jako několikahodinová noční hlídka.

Ačkoli Jehova existuje mimo čas, je Bohem, který časový vývoj sleduje a za určitých okolností se do něj vkládá, ale drží se svého plánu.

Jeho věčná existence je nepopiratelnou a nejzákladnější skutečností ve vesmíru, aproto při ni přísahal slovy: Jakože jsem živý, čímž zaručoval, že jeho sliby a proroctví jsou spolehlivé. Také lidé přísahali při jeho existenci.Jen blázniví říkáji: Není žádný Jehova.

Jednali zhoubně , jednali odporně ve svém jednání. Není žádný, kdo činí dobro.(Žalm 14:1)

Nebo Žalm 10:4

Ničemný ve své povýšenosti nezkoumá, všechny jeho myšlenky jsou: Bůh není.Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho uctívají, musí uctívat duchem a pravdou.(Jan 4:24)
reagovat 6.4.2008 08:26 -

Jehova je tady zmiňován na několika diskuzích, tak proč ještě další?

reagovat 6.4.2008 16:34 -

Protože Jehova si přeje, aby lidé poznali jeho osobnost i jaký záměr má s lidmi i touto planetou a jaký smysl má život, to by mělo zajímat každého.

reagovat 6.4.2008 19:25 -

Proč by to mělo zajímat každého? Člověk by si měl svobodně vybrat, co bude číst a co ho bude zajímat.

Chodí k nám také svědci Jehovovi, ale rozhodně se nevnucují jako vy.

reagovat 7.4.2008 12:05 -

No jo,o tom to tu je,že at sem vlezou ti co by je zajímaly nějaké otázky,protože si myslím,že se možná bojí se zeptat osobně,když svědkové zaklepou na dveře.

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 26.2.2017 10:08 - THE ROTHERHAM BIBLE

That men may know that, thou, Whose Name alone is Yahweh, Art Most High over all the earth. (Ps. 83:18 ROT)

reagovat 26.2.2017 10:12 - Webster Bible

WEB Psalm 83:18 That {men} may know that thou, whose name alone {is} JEHOVAH, {art} the most high over all the earth.
(Ps. 83:18 WEB

reagovat 26.2.2017 10:20 - ANALYSA Z King james

יְהֹוָה Yehovah {yeh-ho-vaw'}
Meaning: Jehovah = "the existing One" 1) the proper name of the one true God 1a) unpronounced except with the vowel pointings of 0136
Origin: from 01961; TWOT - 484a; n pr dei
Usage: AV - LORD 6510, GOD 4, JEHOVAH 4, variant 1; 6519
There are no notes for this verse.

reagovat 26.2.2017 10:33 - 70 lxx

BOŽÍ jméno Jehova je reprezentováno tetragrammatem neboli čtyřmi hebrejskými písmeny יהוה (JHWH). Dlouho převládal názor, že v opisech Septuaginty se tetragrammaton nevyskytovalo. Proto se tvrdilo, že když pisatelé Křesťanských řeckých písem citovali z Hebrejských písem, ve svých spisech Boží jméno nepoužívali.

Díky řadě objevů, které byly učiněny přibližně v posledních stu letech, však vyšlo najevo, že v Septuagintě se Boží jméno vyskytovalo. Jeden pramen to vysvětluje: „Židé v období helénismu projevovali takovou touhu zachovat Boží svaté jméno nedotčené, že když překládali hebrejskou Bibli do řečtiny, opisovali do řeckého textu skutečná písmena tetragrammata.“

reagovat 26.2.2017 10:54 - Tony

Zase snůška jehovistických blábolů.

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *