JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

První příspěvky v diskuzi

reagovat 3.4.2008 19:59 - Ilona

Myslím,že si Stvořitel zaslouží abychm se i o něm v těchto diskusích zmínili.JHVH(čte se Jehova či Jahve) a v hebrejském jazyce znamená - působí,že se stane.Je to osobní jméno Boha.

Já jsem Jehova. To je mé jméno a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytým sochám.(Izajáš 42:8)

V Písmu jsou sice také používany popisné tituly, například Bůh, Svrchovaný Pán, Stvořitel, Otec, Všemohoucí a Nejvyšší, ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je -jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto jménem.

...ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi nejvyšší nad celou zemí.(Žalm 83:18)Jehova je stvořitelem všeho, je velkou prvotní příčinou,nebyl tedy stvořen a nemá počátek.

Hoden jsi Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi vytvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.(Zjevení 4:11).

Počet jeho let se nedá vyzkoumat. Jeho existence v minulosti je nekonečná a neskončí ani nikdy v budoucnu.

...a při Tom, který žije po celou věčnost, který stvořil nebe a věci v něm.( Zj. 10:6)

Je neporušitelný a nesmrtelný.Proto je označován jako Král věčnosti.Králi věčnosti,neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu,buď sláva a čest po celou věčnost.Amen (1.Timoteovi 1:17)

Pro něho je tisíc let jako několikahodinová noční hlídka.

Ačkoli Jehova existuje mimo čas, je Bohem, který časový vývoj sleduje a za určitých okolností se do něj vkládá, ale drží se svého plánu.

Jeho věčná existence je nepopiratelnou a nejzákladnější skutečností ve vesmíru, aproto při ni přísahal slovy: Jakože jsem živý, čímž zaručoval, že jeho sliby a proroctví jsou spolehlivé. Také lidé přísahali při jeho existenci.Jen blázniví říkáji: Není žádný Jehova.

Jednali zhoubně , jednali odporně ve svém jednání. Není žádný, kdo činí dobro.(Žalm 14:1)

Nebo Žalm 10:4

Ničemný ve své povýšenosti nezkoumá, všechny jeho myšlenky jsou: Bůh není.Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho uctívají, musí uctívat duchem a pravdou.(Jan 4:24)
reagovat 6.4.2008 08:26 -

Jehova je tady zmiňován na několika diskuzích, tak proč ještě další?

reagovat 6.4.2008 16:34 -

Protože Jehova si přeje, aby lidé poznali jeho osobnost i jaký záměr má s lidmi i touto planetou a jaký smysl má život, to by mělo zajímat každého.

reagovat 6.4.2008 19:25 -

Proč by to mělo zajímat každého? Člověk by si měl svobodně vybrat, co bude číst a co ho bude zajímat.

Chodí k nám také svědci Jehovovi, ale rozhodně se nevnucují jako vy.

reagovat 7.4.2008 12:05 -

No jo,o tom to tu je,že at sem vlezou ti co by je zajímaly nějaké otázky,protože si myslím,že se možná bojí se zeptat osobně,když svědkové zaklepou na dveře.

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 23.11.2017 23:05 - Tonda Vlas

Ježíšku panáčku, já to...

milý sdfg

novokatolíke jako jsi ty, se opravdu zaobírat nemíním.

Mare tu psala, že mezi katolíky je pouze asi tak 5% křesťanů. Já jí to mizerné číslo z počátku nechtěl věřit, ale dnes jsem nakoněn věřit tomu, že to mizerné číslo je pravdivé.

Nebylo tomu dříve tak mizerně. Dříve to číslo bylo mnohem vyšší. Dříve si i ti tradiční katolíci dobře uvědomovali, kdo to Ježíš je.

Dokládá mi to jeden obrázek, který jsem viděl u svého nevlastního německého fotra Oswalda Lumpe v baráku než podlehl požáru na malé samotě Harrachov u Šluknova,

Teď jsem viděl ten samý obrázek, visí v restauraci Starý Mlýn/ Alte Mühle u nás v Rožanech/ Rosenhainu. Ten obrázek je doplněn dole německým nápisem, a to mi dává smysl.

Vysíval na stěně u stolu, kde se rodina shromažďovala k jídlu.

Je na něm rodina, která se modlí nas jídlem, které leží na stole připraveno k servírování a vedle té rodiny stojí Ježíš, který tomu jídlu žehná.

Nápis pod tím je:

PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI, BUĎ TU NAŠIM HOSTEM, A POŽEHNEJ NÁM TYTO DARY, KTERÉ JSI NÁM VĚNOVAL.

reagovat 24.11.2017 06:33 - mima

Napsala...

:-) Mare nemusíš se omlouvát :-) já bych se spíš zamyslela v tvém případě, proč zrovna tam ses spletla. Jako duchovní člověk... mě to naopak potěšilo, že ti nebylo dovoleno, znovu mě svými důkazy usvědčovat co jsem přijala, nepřijala....
Bůh své děti chrání, taky jím nedovolí ubližovat.

Nechť ti je Bůh milostivy Mare. Nenut ruku, aby byla nohou a srdce, aby bylo mozkem... Jsme údy jednoho těla, každý v tom těle má jiný úkol.
Pokud jsi dostala od Boha dar zvěstovat evangelium, tak to dělej, drž se toho a jsem za tebe ráda, že máš tento dar, ale už nepoučuj, drž se toho daru svého, protože můžeš nadělat víc škody, než prospěchu..... Používej ten svůj dar v hojností, ale uvědom si, že někdo musel nasytit těch pět tisíc lidí, kterým zvěstoval Ježíš evangelium, někdo musel pokřtít tyto znovuzrozené a jiný je pak vyučoval.... měla by jsi mít respekt k těmto darum a děkovat za ně Bohů....

V rodině nerodíme jen děti a úkol splněn. Teprve pak přijde práce, otec, matka se o ty děti musí postarat.....učitel je musí učit, lékař léčí, zákon chrání.... Jinak by jsme žili jak zvěř a tak je to i s Božím královstvím.

Každý jeden musí být na svém místě a pak to tělo bude zdravé.... V Kristovem těle taky je pořádek. Pavel celou dobu píše církvím a učí, jak to tělo má fungovat.

Přeji dobré a požehnané ráno ♥

reagovat 24.11.2017 07:09 - mima

Mare se vůbec nevyvyšuje....

Tóny, kdyby bylo pět procent křesťanů v církvi katolické, tak je to úžasné. Protože do země zaslíbené jen jedno procento doputovalo celou cestu.
Ještě, že tam byla mladá generace......

Jinak ne všichni, kdo se narodí, jsou živí, někteří se rodí a už jsou mrtví a jiní zemřou dřív, než poznají co to obnáší život....

reagovat 24.11.2017 13:25 - Tom...

Tóny, kdyby bylo pět...

Tak to máte dobré, že jenom takové malé procento se dočká života věčného. Alespoň tam nebudete mít tlačenici a můžete si vykolíkovat parádní kousek prostoru.

reagovat 24.11.2017 14:07 - KAŽDÝ

VĚŘÍCÍ JE PŘESVĚDČEN ŽE JEN TEN JEHO BŮH JE TEN PRAVÝ. POUZE MI ATEISTÉ VÍME JAK TO JE,

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *