JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

První příspěvky v diskuzi

reagovat 3.4.2008 19:59 - Ilona

Myslím,že si Stvořitel zaslouží abychm se i o něm v těchto diskusích zmínili.JHVH(čte se Jehova či Jahve) a v hebrejském jazyce znamená - působí,že se stane.Je to osobní jméno Boha.

Já jsem Jehova. To je mé jméno a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytým sochám.(Izajáš 42:8)

V Písmu jsou sice také používany popisné tituly, například Bůh, Svrchovaný Pán, Stvořitel, Otec, Všemohoucí a Nejvyšší, ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je -jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto jménem.

...ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi nejvyšší nad celou zemí.(Žalm 83:18)Jehova je stvořitelem všeho, je velkou prvotní příčinou,nebyl tedy stvořen a nemá počátek.

Hoden jsi Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi vytvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.(Zjevení 4:11).

Počet jeho let se nedá vyzkoumat. Jeho existence v minulosti je nekonečná a neskončí ani nikdy v budoucnu.

...a při Tom, který žije po celou věčnost, který stvořil nebe a věci v něm.( Zj. 10:6)

Je neporušitelný a nesmrtelný.Proto je označován jako Král věčnosti.Králi věčnosti,neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu,buď sláva a čest po celou věčnost.Amen (1.Timoteovi 1:17)

Pro něho je tisíc let jako několikahodinová noční hlídka.

Ačkoli Jehova existuje mimo čas, je Bohem, který časový vývoj sleduje a za určitých okolností se do něj vkládá, ale drží se svého plánu.

Jeho věčná existence je nepopiratelnou a nejzákladnější skutečností ve vesmíru, aproto při ni přísahal slovy: Jakože jsem živý, čímž zaručoval, že jeho sliby a proroctví jsou spolehlivé. Také lidé přísahali při jeho existenci.Jen blázniví říkáji: Není žádný Jehova.

Jednali zhoubně , jednali odporně ve svém jednání. Není žádný, kdo činí dobro.(Žalm 14:1)

Nebo Žalm 10:4

Ničemný ve své povýšenosti nezkoumá, všechny jeho myšlenky jsou: Bůh není.Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho uctívají, musí uctívat duchem a pravdou.(Jan 4:24)
reagovat 6.4.2008 08:26 -

Jehova je tady zmiňován na několika diskuzích, tak proč ještě další?

reagovat 6.4.2008 16:34 -

Protože Jehova si přeje, aby lidé poznali jeho osobnost i jaký záměr má s lidmi i touto planetou a jaký smysl má život, to by mělo zajímat každého.

reagovat 6.4.2008 19:25 -

Proč by to mělo zajímat každého? Člověk by si měl svobodně vybrat, co bude číst a co ho bude zajímat.

Chodí k nám také svědci Jehovovi, ale rozhodně se nevnucují jako vy.

reagovat 7.4.2008 12:05 -

No jo,o tom to tu je,že at sem vlezou ti co by je zajímaly nějaké otázky,protože si myslím,že se možná bojí se zeptat osobně,když svědkové zaklepou na dveře.

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 22.9.2017 00:04 - Touha

mohl by sis aspoň ty...

No to už je lepší, tady tě poznávám

reagovat 22.9.2017 00:37 - Velvyslanec

Chceš navázat vztah s Bohem ? Opravdový vztah s Ním ? Popros Ježíše aby se Ti dal poznat jako živý Bůh, odpustil Ti každý hřích kterého jsi se kdy dopustil a přišel i do Tvého života, Ježíš o sobě říká: ,, Já jsem ta cesta, pravda, život, NIKDO nepřichází k Bohu Otci než-li skrze mne ''... Bůh mě uzdravil a zachránil od sebevraždy, z depresí, z okultizmu, napravil všechny moje vztahy s lidmi, dal mému životu smysl a radost z něj, napřimil moje cesty a může to udělat i u Tebe dáš-li mu možnost ;)

reagovat 22.9.2017 07:40 - prvok dezorientovaný

I ten byl ten byl léta před...

I ten byl ten byl léta před ním, mezi ním a Kyrem byli píšící proroci a babylonské zajetí.

LŽEŠ. (v hrdlo's lhal).
Ale vím kam to táhneš - NE, Kýros opravdu nesmilnil s Judskými staršími jak je viděl Ezechiel (varianta "Greg-Tony-Mare") "ani nelítal s UFEM" ('varianta DENIKEN') jak by asi ráda viděla New Age ..

Tony, mě na ty svoje "Veitoviny"(ten "prof."...) nenachytáš. Realita je totiž úplně jiná - Kýros vchází do Písma skrze Izaiáše...
Takže jsme zase někde okolo Eliáše ... :-)

Hele, "vy kluci Reformně-Modernističtí", já už vám nevěřím ani to, že je Země kulatá a obklopená "vesmírem útulným, životem
přetékajícím"... :-) Jstejně jste něčí 5.kolona... , přeš veškerou svou rétoriku

reagovat 22.9.2017 07:45 - prvok hned všemu nevěří

Chceš navázat vztah s Bohem...

napravil všechny moje vztahy s lidmi,

No jen aby.. Něco ti věřím.. ale speciálně tohle bych si rád "zkontroloval". :-)
Minimálně tuším 2 - 3 Šimeí bych určitě našel...
Ber to tak, že "ani Milan zde, nemá uzdraveny všechny vztahy s lidmi" (pokud tedy válce neříkáš uzdravení ..)
A o Kristovcích jako Tony či Mare nebo Didus snad netřebaq ani psát ...

reagovat 22.9.2017 07:46 - Svědek

No jo,o tom to tu je,že at sem vlezou ti co by je zajímaly nějaké otázky,protože si myslím,že se možná bojí se zeptat osobně,když svědkové zaklepou na dveře.

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *