Ježíš Kristus, Boží Syn

Archiv příspěvků

reagovat 12.10.2017 22:46 - D

Bohužel všichni kdo...

> Ježíš nikdy proti nikomu nepoužil zbraň a ani nikoho nevyzíval, aby někdo fyzicky bojoval v jeho jménu.

Nicméně podle novozákonních evangelií minimálně vysílal své učedníky na misi s meči. Možná měli napřed z vlastní iniciativy ve jménu Jezáji nasírat lidi všude možně, a pak se těmi meči bránit nasraným lidem. To je taky jistá forma boje. Takový putinovský hybridní boj argumentačně fyzický.

reagovat 12.10.2017 22:56 - D

Tvoří jednotlivé parciální jezájovské figury, jako například "Ježíš Kristus Král", "Kristus Spasitel", "Kristus Vykupitel", "Kristus Ukřižovaný", "Ježíš Slitovný", "Jesus Christ Superstar", "Ježíš jako Matka" a tak všelijak podobně, tvoří všechny takové a jiné figury nějakého integrálního, vnitřně koherentního Jezáju?

Jaká pošetilost!

To je stejné, jako se ptát, zda "Marie matka Boží", "Marie matka Ježíšova", "Marie matka Kristova", "Panenka skákavá", "Panenka svatokopecká", "Marie Bolestná", "Černá Madona Čenstochovská" tvoří dohromady nějakou vnitřně koherentní "Pannu Marii"!

reagovat 13.10.2017 04:21 - Perlinka

> Ježíš nikdy proti...

Co to tady máte za blázna??? :-D

Živiny pro mozek

reagovat 13.10.2017 04:30 - Pasáž: matouš 7,6-14


Ježíš Kristus:

„Nedávejte svaté věci psům a neházejte perly prasatům..."

reagovat 13.10.2017 06:59 - D

Základním problémem samozřejmě je, že všechny instance Jezáji i "Panny Marie" existují pouze v různých textech, promluvách, zpěvech a modlitebních invokacích, vyobrazeních, představách věřících (a eventuálně i nevěřících), snech, smyšlenkách, bludech, halucinacích. A to dohromady nejsou média, která by dokázala dohromady zabezpečit jakoukoli solidní koherenci celku.

Není žádného Jezáji, který by existoval (či dokonce i jednal) autonomně na těch, kteří v něj věří, kteří si jej různě představují, mluví či píší o něm, nebo jej všelijak vyobrazují.

A v rámci takovýchto lidí jsou ti, kteří kladou teologický důraz na subkoncept "Ježíše Krista Krále", jen omezenou skupinou.

Dobře tak prostudovat subkoncept "Ježíše Krista Krále" znamená i seznámit se se smyšlenkami a halucinacemi těch, kteří právě takovouto jezájovskou figuru modlitebně vzývají.

reagovat 13.10.2017 08:14 - Pablo

Základním problémem...

Je s tebou sranda, protože ty se považuješ za boha, dle tvých příspěvků.
Jak podle tebe vznikl vesmír a proč vznikl?

reagovat 13.10.2017 08:50 - D

Je s tebou sranda, protože...

Ta tvá premisa, že se považuju za boha, je především celkem srandovní. Nicméně i s tím jsem se už setkal. Duchovní neopomíjejí říkat svým ovečkám, že každý, kdo neuctívá boha či Jezáju, tím sám sebe odsuzuje k nutnosti uctívat místo nich - s podobnou reverencí - sám sebe.

reagovat 13.10.2017 17:57 - D

"Ježíš Kristus Král" bývá často vyobrazován s obyčejnou zlatou královskou korunou. Daleko méně s korunou trnovou, a prakticky vůbec ne s různými mučebními nástroji, přibitými do temene hlavy.

http://www.catholictradition.org/Christ/sh12-19.jpg

reagovat 13.10.2017 21:49 - D

Stylizovaná, generická hlava Jezáji někdy slouží též jako hlavové zakončení ireverentního dilda namísto žaludu. Takováto ireverentní dilda jsou však teprve v počátcích svého vývoje, takže možná ještě zatím nikoho nenapadlo vytvořit konkrétně dildo s hlavou "Ježíše Krista Krále".

http://tinyurl.com/y7opwhas

reagovat 14.10.2017 11:28 - A je zbytečné

zde zdůrazňovat, že použití motivu "Ježíše Krista Krále s korunou zlatou nebo trnovou" na hlavovém zakončení dild i kondomů by mělo poněkud specifický technicko-zážitkový efekt i při jejich vaginální, anální nebo orální aplikaci!

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *