Ježíš Kristus, Boží Syn

Archiv příspěvků

reagovat 21.4.2017 16:17 - mima

kláštery a církevní...

Nevadí, že odpovím na tvou otázku :-)

.....A jakto že se jeho rukama dějí takové zázraky?

Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry s námi? Marek 5 kap.

reagovat 21.4.2017 16:39 - 21.4.

Tesař,bankovní úředník být nemohl.

reagovat 21.4.2017 18:01 - Neruda

Ti mocní v Izraeli se ho báli, protože odhaloval jejich pokrytectví a zneužívání moci vůči obyčejným chudým lidem.

Pablo nezlob se, ale tohle jsou takové "obecné žvásty". Situace v Izraeli (starém..) byla trochu jiná - byla to de fakto "teokracie" pod dvounásobným Protektorátem - římským, plus průběžně i místních vladařů. Z evangelií však víme, že s těmi Ježíš přímo nekomunikoval resp "nebyl příliš ve sporu" neboť "o moc neusiloval", zato však (nuceně..) a čile "komunikoval" v Veleradou - Synedrionem, Sanhedrinem, "stínovým tomocenským, vládním a teologickým orgánem" tehdejšího Izraele. Pak tu byl ještě velekněz - čistě "teologická funkce" plus zároveň Předseda Velerady ..

Ad "mocní lidé" - ne všichni byl proti Ježíšovi.. , Ježíš měl i přátele, a to i ve Veleradě - třeba Nikodem, Josef Arimat., ale i Lazar atd.. Ježíše podporovala třeba manželka Herodova správce Chuzi ..

Je to zajímavé, ale vedle "optiky třídní" v Izraeli fungovala i "optika náboženská".
A pro naše příští "sváry"(diskuzi) - farizeové byli NADtřídní. Opět spíše náboženské, než "buržoazní" či jiné hnutí. Od knížat až po ševce ..

Živiny pro mozek

reagovat 21.4.2017 19:30 - rr

zajimave povidani, nerudo, poznani mas dobre, az na Lazara, ktery nebyl clenem nabozenske sekty te doby

reagovat 21.4.2017 19:34 - Matous 13

55 Což to není tesařův syn? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub a Josef a Šimon a Jidáš?

reagovat 21.4.2017 19:35 - Marek 6:3, tady primo nazyvaji Jezise tesarem

Což to není ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba a Josefa a Jidáše a Šimona? A nejsou snad tady u nás jeho sestry?“ Začali tedy o něho klopýtat.

reagovat 21.4.2017 19:39 - ach jo

Což to není ten tesař, syn...

Určitě?A co když to bylo jinak?Nebo vůbec nebylo.

reagovat 21.4.2017 22:05 - Pablo

Ti mocní v Izraeli se ho...

Ježíš nazýval věci pravým jménem. On se zastával utiskovanejch a kritizoval jen ty kteří svou moc jak náboženskou tak světskou zneužívali jen ve svůj prospěch.
To zneužívání se děje i dnes. A kvůli tomu trpí v celém světě většina lidí.
Spojení náboženství a světských vlád vedlo jen k válkám.
Proto Ježíš učil své následovníky, že se nemají zúčastňovat žádných válek a ani se učit válčení. Bohužel někteří náboženští představitelé křesťanú zneužili své postavení a spojili se v touze po moci a majetku se světskými vládami a hnali lidi do válek. Tak to funguje dodnes.
Kdokoli se proti tomuto zneužití křesťanství postavil, tak byl pronásledován, mučen a nakonec zabit.
Kdo nechce válčit a druhé učí z Bible neválčit a chovat se poctivě, tak je v dnešní době také pronásledován a obviňován z extremismu a jemu zakázáno o tom mluvit s druhými, jak se to nyní stalo v Rusku svědkům Jehovovým.
Tímto zákazem se dosáhne ještě větší podpora terorismu, protože ti teroristi vidí, že kdo jedná slušně a nechce násilí, tak je za to pronásledován.
Takže z toho vyplývá, že jedině násilím lze dosáhnout své pravdy a ne nenásilím.
Proto očekávejme ještě větší radikalizaci muslimů než dosud v celé Evropě i u nás.

reagovat 21.4.2017 22:05 - Neruda

zajimave povidani, nerudo,...

Lazar byl šlechtic.
Jejich rodina měla po Palestině/Izraeli několik nemovitostí a zámek. a měl několik sester. Jejich otec byl nějaký generál v (Herodově?) vojsku.

reagovat 21.4.2017 22:14 - v NZ nešlo o marxismus ...

Ježíš nazýval věci...

ežíš nazýval věci pravým jménem. On se zastával utiskovanejch a kritizoval jen ty kteří svou moc jak náboženskou tak světskou zneužívali jen ve svůj prospěch.

to je sice PRAVDA. Ale - na druhou stranu se Ježíš do těchto věcí příliš NEZAPLÉTAL. Nebyl to "sociální revolucionář moderního střihu" - alespoň ne na první pohled. Jeho MISE byla o něčem trochu jiném. Navíc - působil v rámci stávajícího systému... "přišel ke svým .." (byť ho nepoznali..) "vstoupil náhle do Chrámu ..." (byť ho nepřijali..)
aLE "PRVOPLÁNOVITĚ" SE DO "VĚCÍ NESPRAVEDLNOSTÍ SVĚTA" A "KECÁNÍ DO TOHO MOCNÝM" - nezaplétal.

31 V tu chvíli přišli někteří farizeové a řekli mu: "Rychle odtud odejdi, protože Herodes tě chce zabít."

32 On jim řekl: "Jděte a vyřiďte té lišce: Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dojdu do svého cíle.
!!!!
33 Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém."

Ježíš šel prostě SVOU CESTOU a vše ostatní muselo stranou.

Je to podobné jako:
Jinému řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane, abych šel napřed pochovat svého otce.“ Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“ A jiný mu řekl: „Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.“ Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“ L 9, 57–62

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *