Ježíš Kristus, Boží Syn

První příspěvky v diskuzi

reagovat 28.12.2008 17:24 - Josef a Marie

Ježíš Kristus je bezesporu největší člověk, který kdy žil, ale neměli bychom ho zaměňovat za Boha.

reagovat 29.12.2008 11:10 - josef arimatej

nemyslim, poznal jsem v nem syna boziho.

reagovat 29.12.2008 11:51 - Jan Křtitel

Je to bezesporu Bůh.

reagovat 29.12.2008 12:00 - Máří Magdalena

Co jiného by byl než Bůh??? Děkuji, že jsem ho mohla poznat a děkuji, že nám poslal za sebe Ducha svatého, který je náš přítel.

reagovat 29.12.2008 12:01 - M.

Ježíš Kristus určitě není bůh,sám když byl na zemi tak se modlil ke svému otci,copak by se modlil sám k sobě?Sám řekl,že Bůh je nadním.Pavel ,apoštol,zdůrazňoval že hlavou sboru je Kristus,ale hlavou Krista zase Bůh!!!

Ano byl to největší člověk jaký kdy žil!!!

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 19.1.2017 20:51 - Pablo

Milé Rose, kde zacházím...

Tony najdi si článek o výslovnosti Božího jména jak ho popisuje Nehemia Gordon (vystudoval archeologii a biblicka studia na Hebrejske Universite). On vychází i z "Masoretských textů".
Lze to nalézt na této stránce.

http://obohu.cz/attachments/article/95/Vyslovnost_Jmena-Nehemia_Gordon_CZ.pdf

reagovat 20.1.2017 18:33 - Steve

Tony najdi si článek o...

Výslovnost je jasná ... Já nevím co tady řešíš za hovadiny.

reagovat 20.1.2017 19:14 - Pablo

Steve a jaká je ta výslovnost podle tebe.

reagovat 20.1.2017 21:14 - Tony

Tony najdi si článek o...

Pavlíku, ten článek je plný nesmyslů. Já ti tu něco napsal před sedmi lety, jenže ty jsi pookřál a jako pravý jehovista tu meleš pořád to samé.

Opakovat ti tu nebudu, protože z jehovistama tvého typu a typu Rose je to marný. Jenže tehdy tu ještě nebyl Stevák, tak to napíšu i pro něho, aby se naučil biblicky argumentovat.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

4ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 5ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 6Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν κρᾶζον· αββα ὁ πατήρ. 7ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλ’ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ.

KE GALAŤANŮM

4Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu,
5aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.
6Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.
7A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.

Jenže jehovisti po tomto textu šlapou, pouze 144 000 vyvolených z nich smí nazývat Boha Otcem, pro ostatní z nich je to Jehova. To nás však Ježíš neučil.

To je jiné Evangelium. A co píše apoštol Pavel ve stejném listě o těch, kdo hlásalí jiné Evangelium? V první kapitole toho listU_

6Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι [Χριστοῦ] εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 7ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 8ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται [ὑμῖν] παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9ὡς προειρήκαμεν καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

6Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.
7Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.
8Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!
9Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

reagovat 20.1.2017 23:00 - Steve

Jehovisti budou prokleti ... o tom žádná. Navíc si Bibli upravili na svoji míru v některých částech ....

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *