Jak se naučit sebeovládání?

První příspěvky v diskuzi

reagovat 27.3.2008 13:29 - Andrea

Dobrý den, ráda bych věděla, jak se naučit sebeovládat. Sem na mateřské dovolené a mám s tím velké problémy. Nestačí jen říct, \"ovládni se\" je to složitější. Děkuji Andrea

reagovat 15.5.2008 00:15 -

Pojem sebeovládání se skládá ze dvou slov: sebe - vláda. Vláda (nebo vládce) se vždy vztahuje k tomu, čemu vládne, je s tím spojen, vychází z toho. Pro vládu sobě samému potřebuji vycházet z toho, co ve mně je - ze svých možností i omezení. Pro ilustraci vládnutí pojďme do světa politiky. Všichni si přejeme mít dobrou vládu - ale jaká má být taková vláda? Abychom předešli pravo-levým neshodám, vrátíme se k monarchii a místo vlády si představíme vládce, panovníka. Jaký je tedy dobrý panovník? Tady už se, za podpory fantazie, fragmentárních znalostí historie a vzpomínek na pohádky, snad shodneme, že dobrý vládce má znát a ctít zákony své země, sledovat stav své vlasti, být s ní v kontaktu, mít ji rád, nevykořisťovat, ale moudře ji spravovat, být spravedlivý a také milostivý ke svým poddaným.

A nyní si tyto rysy přenesme do vnitřního světa: Jak já jako vládce sebe sama mohu naplnit požadavek znalosti zákonů? Tím, že se obeznámím se zákonitostmi bio-psycho-sociálního fungování člověka, dopřeji si alespoň nahlédnutí do základů psychologie, abych pochopil obecné danosti, které je dobré i v mé specifické existenci respektovat.

Sledovat stav země a být s ní v kontaktu, to v naší analogii znamená reflektovat své prožívání, mapovat vnitřní zpracovávání vnějších událostí, být ve styku se svou duší. Lze to realizovat nejen za pomoci zpytování svědomí, ale i např. psaním deníku, přemýšlením nad sny, důvěrnými rozhovory, nebo alespoň věnováním pozornosti vlastním pocitům.

Mít svou zemi rád - to zdánlivě jednoduché bývá nejtěžší. Mnozí pod vlajkou zbožnosti snaží se milovat bližního a sebe přitom skrytě nenávidí, což možná vypadá eticky a sebeovládavě, ale destruktivní důsledky nepřijetí sebe sama a sadomasochistické rádobylásky k druhým se brzy dostaví. Nenechme se zastrašit zdviženým prstem některých krátkozrakých kazatelů, nebojme se opravdové lásky k sobě. O narcistickou duševní onanii jde jen u sebelásky infantilní, ale dospělá, poučená láska k sobě je následováním (imitatio) Krista, napodobením jeho bezpodmínečného přijetí mé osoby.

Moudře zemi spravovat, to značí vědět, co mi prospívá a co škodí, a dopřávat si toho dobrého a vystříhat se zlého. V tom nám nejlépe poradí Bible, nejmoudřejší pomůcka k životu, pokud ji čteme nejen doslovně, ale s celou hloubkou metafor a paradoxií, a získáme schopnost chápat její příběhy jako svůj příběh a vnější děje jako znázornění dějů psychických.

Požadavek nevykořisťovat a nežít na úkor poddaných si můžeme přeložit asi takto: Upřednostňovanou stránkou své povahy neutlačovat všechny ostatní rysy. Konkrétně např. nepodřizovat všechno obrazu, který si o mně vytvořili lidé okolo, nepřizpůsobovat svou vnitřní realitu tváři či masce ukazované navenek, nebo třeba nežít jednostranně pouze jako odpovědný, konzervativní, "suchý" dospělý na úkor hravého dítěte v sobě. Vykořisťované a utlačované má totiž tendenci se vzbouřit, a tak se původně přátelské nebo neutrální aspekty naší duše mohou stát nepřátelskými.

Spravedlnost se týká nějakého soudu, posuzování. Opět přeneseme dovnitř: je třeba posuzovat sám sebe realisticky, jako soudce vnitřního sporu přihlédnout k oběma stranám (Audietur et altera pars!), neodsuzovat se za všechno, ale ani si všechno neomlouvat a při rozhodování brát v úvahu především motivy posuzovaného chování nebo prožívání.

A s tím souvisí last but not least zmíněná milost vladaře. Jako milostivý král jsem ke své duší vstřícný, nikoli krutý. Nebudu se na sebe trvale hněvat kvůli svým selháním. Daruji si milost, prominu si ten doživotní trest ve formě stálého neuvědomovaného sebetrestání nejrůznějšími způsoby, od zdánlivě bezdůvodné rozladěnosti až k psychosomatickým chorobám nebo výběru nevhodného partnera.

Sebeovládání, vládu nad sebou samým si představme jako vládu dobrého panovníka (kdo chce konkrétnost, může zkusit třeba Karla IV.), a ne jako ovládání kupříkladu motorového vozidla. Bohužel, přesně takto se sebou většinou zacházíme: Jedeme, šlapeme na pedály, hýbeme šaltrpákou, kroutíme volantem, víme, kam nalít benzín

reagovat 10.6.2011 01:22 - Honza

Bože, to jsou ale neužitečné řeči! Ty jsou snad z všeobecně neplatné definice z učebnice Základy společenských věd,ne?!

reagovat 10.6.2011 20:54 - .

VELKÝ DAŇOVÝ PODVOD !

Když jsem se zamyslel nad návrhem „změkčené“ daňové reformy a zjistil, že to je divadýlko s velkým podvodem.

Budeme počítat se základem 100 Kč:

dnes je daň 10% ze 100 Kč = 10,00 celkem cena vč. DPH 110 Kč
v roce 2012 bude 14,5% = 14,55 cena vč.DPH 114,50

Nesmíte zapomenout, že v roce 2013 se bude daň 17,5% počítat ne z dnešních 100Kč, ale z částky zvýšené v příštím roce o 14,5%

Takže bude:
2013 17,5% ze 114,5 = 20,03 cena celkem 120,03
---------

PŮVODNÍ NÁVRH BYL 20% 120,00Kč

Takže to mají ty ku… velmi dobře spočítané.

Ve skutečnosti zvednou DPH na 20%,
i když to vypadá, že „jen“ na 17,5%

reagovat 16.1.2012 13:12 - Líba

Bože, to jsou ale...

souhlasím s Honzou ,je to hrůza .Chtěla jsem jen vědet jak se ovládat přinurčitých situacích a ne si čist nějakou poučnou demagogii.

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 17.5.2015 05:03 - Jarmila

VELKÝ DAŇOVÝ PODVOD...

ááááá,,pozor další vzdálená inteligence a dokonce analitik,,Máte slovo ČT1 snad dávaj v telce né? ale vzhledem k chytrosti autora by nám tedy mohl odpovědět na danou otázku...ovšem zda jí vůbec rozumí..

reagovat 17.5.2015 05:31 - Jarmila

VELKÝ DAŇOVÝ PODVOD...

pokud se chceš naučit sebeovládání.v první řadě musíš nejdřív poznat sebe a to kdo jsi..až pak můžeš chtít učit se ovládat.Bohužel pokud si v tom četla poučnou demagogii,nikoliv návod.jen ti kteří skutečně chtějí se naučí a to ty skutečně nechceš.Prosíš a když dostaneš vzápětí krytizuješ a nic si z toho nevezmeš?tak proč tady vůbec otravuješ? Nejseš trošku Irenka,hérečka?neznám tě ale představa se nelisí moc od skutečnosti že??

reagovat 17.5.2015 07:11 - Ivan

souhlasím s Honzou ,je to...

Naučíte sebeovládání je proces, který nejde zvládnout hned, ale chce návod denně pracovat. Nejprve je důležité, vyvarovat se pokud možno všeho,co nás rozčiluje. Nezavadet hovor na dané téma, neoponovat člověku s kterým se hádám atd.potom je třeba brát veškerou činnost kterou děláme, jako cvičení, kdy vše budeme dělat vědomě, každou prací. Vyvarovat se automatizace.naučit se dýchat, hluboce do břicha, a snažit se soustředit na dech, jen jek plyne. Teď nadechuji, teď vydechuji... Dech má být hluboký, ale přirozený. Ne protahovat do křeče. Dobré je cvičení taichi, nebo jógy.Bohužel, kvalitních učitelů je málo, ačkoliv všichni tvrdí opak.

reagovat 17.5.2015 07:14 - Ivan

Ještě je důležité, necvicit fyzicky ani psychicky, pokud jsme naštvaní. Nejprve se sklidnit, naladit hudbou,sprchou, procházkou v přírodě. Obecně je cvičení v přírodě podstatně lepší.

reagovat 28.12.2016 13:11 - Marek

Bože, to jsou ale...

Pekne picoviny

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *