Evoluce nebo kreace ?

Archiv příspěvků

reagovat 13.8.2017 15:37 - D

> Jistě však na tyto...

Experiment Millera a Ureyho bývá často dezinterpretován, a to někdy i tím nejvulgárnějším způsobem. Někteří demagogové jej dokonce prezentují jako "konečný důkaz", že živá hmota nemůže samovolně vzniknout z hmoty neživé.

Co daný experiment ve skutečnosti ukázal, byla možnost samovolného vzniku složitějších organických sloučenin ze sloučenin jednodušších.

Na dokázání možnosti samovolné syntézy tak komplexních makromolekul, jako je například RNA, se experimentálně pracuje v současnosti. Právě to jsem mínil tím širším přesahem.

reagovat 13.8.2017 23:40 - Strejda NOE

Jak skončila celosvětová potopa, tak Noe rozvážel zvířat apo různých kontinentech.

Noemova okružní plavba kolem světa, při které rozvážel pandy do Číny, klokany a koaly do Austrálie, thylaciny a ďábly medvědovité do Tasmánie, lemury na Madagaskar a tak dále...

reagovat 14.8.2017 00:15 - D

Jak skončila celosvětová...

Podle některých kreacionistických teorií byly páry takovýchto endemických druhů vystřelovány na místa svého původního výskytu sopečnými výbuchy v blízkosti hory Ararat.

Živiny pro mozek

reagovat 14.8.2017 00:38 - :-)

:-) Tak to je bomba

reagovat 14.8.2017 07:38 - D

:-) Tak to je bomba

Pokud jsou tomu ochotni věřit bohatí geronti, kteří ve své závěti štědře pamatují na své kongregace, pak se spřádání podobných teorií bohatě vyplatí.

reagovat 14.8.2017 21:48 - irča

Darwinova teorie je opravdu teorie. Neprokázal ji. Vše je stvořeno a Darwin stejně neobjevil všechnu zvířenu světa, je to pouze teorie, tedy výmysl.

reagovat 14.8.2017 22:27 - D

Darwinova teorie je opravdu...

Tys to teda pěkně souvisle rozetnula :p

reagovat 15.8.2017 08:56 - Charon

Darwinova teorie je opravdu...

No tak to se opravdu povidlo. Proč je spekulativní víra víc než o pozorování opřená teorie? Věřit můžeš, čemu chceš, budovat vědeckou teorii ale můžeš jen na základě empiricky a racionálně podepřených dat.

reagovat 16.8.2017 11:25 - Evolucionisté jsou lháři a podvodníci


Po celá desetiletí jsme byli zvyklí slýchat, že člověk a šimpanz mají společných 98,5 % genů.

Poslední výzkumy genetiků však vyvrací i tuto lež a podvod evolucionistů.

Výsledky výzkumu ukazují, že šimpanzi a lidé jsou mnohem více odlišní, než evolucionisté tvrdí.

„Studie ukazuje bohatost rozdílů...“ řekl Richard Gibbs, ředitel Centra pro čtení lidského genomu.

Výsledky studie šokovaly vědeckou komunitu, protože jsou v rozporu s dlouho zastávanými názory o podobnosti DNA člověka a šimpanze.
Již dříve referoval článek v časopisu Acts & Facts o tom, že značná část výzkumů týkajících se často halasně proklamovaných tvrzení o 98procentní (či ještě vyšší) podobnosti DNA člověka a šimpanze se zakládá na pochybných a předpojatých premisách.


http://www.scienceworld.cz/biologie/dalsi-vyzkum-o-podobnosti-cloveka-a-simpanze-3174/

reagovat 16.8.2017 11:28 - Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Katedra biochemie:


"Iontové kanály jsou vysoce sofistikované molekulární stroje."

http://docplayer.cz/24363024-Cz-1-07-2-2-00-obecny-metabolismus-membranove-kanaly-a-pumpy-12.html

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *