Bible, čtete si v ní každý den ?? A co nejvíce ?

První příspěvky v diskuzi

reagovat 4.5.2009 22:53 - IVA

Bible, čtete si v ní každý den ?? A co nejvíce ?

reagovat 4.5.2009 23:00 - Ilona

Ano, snažím se číst Bibli denně a nejvíce asi Přísloví a mám ráda dopis Jakuba.

reagovat 4.5.2009 23:01 - x

žalmy a je to čtení pro útěchu .

reagovat 4.5.2009 23:02 - A TY

Jak si na tom?

reagovat 4.5.2009 23:04 -

mě se líbí i z cd .namluveno .EVANGELIUM

Pokračovat na prvních deset příspěvků v diskusi

Poslední příspěvky v diskuzi

reagovat 2.3.2017 22:54 - Steve

ne .... naco .... proč?

Bible má být jako lékárnička ... Takže proč se cpát léky od rána do večera? Blbost!!!

reagovat 3.3.2017 07:28 - Marę

Bible je kompilát příběhů. Jsou tam jak pohádky, tak příkazy a zákazy.

reagovat 3.3.2017 07:30 - Marika

Ano je to pohádková kniha.

reagovat 3.3.2017 07:32 - Marę

Když budeš připouštět dobytek, nesmíš křížit dvojí druh. Své pole nebudeš osívat dvojím druhem semene. Nebudeš nosit šaty utkané z dvojího druhu vláken. Ale ve svých branách nesmíš jídat desátek ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje ani prvorozené kusy ze svého skotu a bravu ani jakýkoli záslibný dar, který jsi přislíbil, ani dobrovolné dary ani oběť pozdvihování svých rukou. Nesmíš jíst nic ohavného. Ustanovíš tedy nad sebou za krále jen toho, koho si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří. Nesmíš dosadit nad sebou cizince, který není tvým bratrem. Tuku zdechlého nebo rozsápaného zvířete se může užívat k různému účelu, ale jíst jej rozhodně nesmíte. Ty ani tvoji synové s tebou nesmíte pít víno nebo opojný nápoj, když budete vcházet do stanu setkávání, abyste nezemřeli. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; Budou pro vás hodni opovržení. Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v opovržení. Nic z veškeré havěti hemžící se po zemi, nic, co leze po břiše nebo chodí po čtyřech, ani co má více noh, nesmíte jíst, je to hodno opovržení. Neuvádějte v opovržení sami sebe pro nějakou hemžící se havěť; nesmíte se jimi poskvrnit, abyste se jimi neznečistili. Nesmíte jednat po způsobu egyptské země, v níž jste sídlili, ani po způsobu kenaanské země, do které vás vedu. Nebudete se řídit jejich zvyklostmi. Nesmíte chodit za jinými bohy z božstev těch národů, které jsou kolem vás, Z přežvýkavců, z těch, co mají kopyta rozdělená rozpolcením, nesmíte však jíst velblouda, zajíce a damana. Jsou to přežvýkavci, ale kopyta nemají úplně rozdělená; budou pro vás nečistí. Ani vepře; má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Co nemá ploutve ani šupiny, jíst nesmíte; bude to pro vás nečisté. Jen tyto z nich jíst nesmíte: orla, orlosupa a orla mořského, Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Nesmíte se mísit s těmito pronárody, jejichž zbytky jsou mezi vámi. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani skrze ně nepřísahejte; neslužte jim a neklaňte se jim, Vy však nesmíte uzavřít žádnou smlouvu s obyvateli této země. Jejich oltáře rozkopáte.‘

reagovat 3.3.2017 11:02 - aa

Astore, jsi mimo, fundamentalist si Bibli upravuje podle sebe a nechape ji. A ten, kdo ji zna jen zbezne, nepochopi jeji krasu a jeji hloubku.

Pokračovat na poslední stránku příspěvků v diskusi

Přidat příspěvek

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *